Eclipse Ratiomatic Brülör

UYGULAMA ALANLARIcukurova_isi_urun_612014184619

• Kurutma ve terbiye fırınları
• Tekstil kurutması
• Yiyecek pişirme
• Tavlama
• Aluminyum homojenleştirme
• İndirek alevli hava ısıtıcıları

TEMEL BİLGİLER

cukurova_isi_urun_612014184607

• Yanma havası basıncına göre gaz akışını otomatik olarak ayarlayan oransal regülatör vasıtasıyla yakıcının çalışma şartlarındaki değişikliklere anında uyumu, düzgün yanma
• Maksimum yakıt verimliliği için düşük alevde aşırı havayı sınırlandıran oransal regülatör ile 100:1'e kadar kısma oranı
• Direk sürücülü hava kelebeği ile oluşabilecek atlamaların önlenmesi
• Emsalsiz geometriye sahip hızlı-karışım nozülü vasıtasıyla, bütün kademelerde temiz alev oluşumu ve standart yakma tüpleri ile 15m/sn. çapraz akış hızlarına kadar çalışma imkanı
• Nozül yerleşimi ile ısıyı fırın duvarına vermeden doğrudan yanma odasına iletimi
• Çoğu modellerde, sertleştirilmiş dökme demir gövde, bek kaplaması ve gaz girişi ile dayanıklılığın temini
• Doğal gaz,propan ve bütan yakmaya elverişli standart nozüller
• Sağ veya sol taraf boru girişli yakıcı bek ile her hangi sisteme kolayca uyum
• Çabuk değiştirilebilen elektrot ve alev algılama çubuğu, bakım kolaylığı
• Doğrudan ateşleme ile, ilave pilot havasına ihtiyaç olmaması
• 125.000 kCal/h'ten 6.250.000 kCal/h'e kadar kapasitelerde 1038°C' ye kadar proses sıcaklıklarında çalışma imkanı
• Kurulum, çalıştırma ve bakım kolaylığı
• Kompakt dizayn; yerden tasarruf, ihtiyaç olan yere kolaylıkla montajı ve üstün performans için yakıcı, fan, valf, boru ve elektrik bağlantıları yapılmış halde paket teslim olanağı
• Alaşım tüp veya yüksek sıcaklık yanma odası (SiC tüp veya refractory blok) seçeneği

Eclipse Combustion Inc. Firması 1908 yılından bu yana metal, tekstil, seramik, kağıt, baskı, kojenerasyon, otomotiv ve gıda sektörlerinde çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanılan sanayi tipi proses brülörleri imal eden ABD menşeeli bir firmadır. Türkiye'de Çukurova Isı Sistemleri tarafından 1999 yılında temsil edilmeye başlanan Eclipse Combustion'un birçok firmada ürünlerini görmek mümkündür.

BROŞÜR

Proses Sistemleri