Autorecupe / Fırın Proses Borulu Radyant Brülörü

autorecupeUYGULAMA ALANLARI

• Egzos gazının imalatta, ürün ile temasının sakıncalı olduğu yerlerde,
• Kurutma, tavlama ve pişirme gibi proseslerde 1.260 ºC’ye kadar kullanılabilir.

TEMEL BİLGİLER

• Yanma için gerekli olan havanın egzost gazı ile maksimum verimliliği sağlayacak dizaynda indirek teması sonucu atmosferik brülörlere göre yakıt sarfiyatının %35 ile %55 arasında azalması
• Cihazdan ayrık reküperatörlü sistemlere göre gerekmeyen ekstra borulama, geri kazanımdaki verim artışı
• Reküperatörün fırın duvarı içinde kalması ile minimum ısı kaybı
• Bükülerek hareket eden alev şeklinin tüpün iç yüzeyini yalaması sayesinde artan ısı transferi ve verimlilik
• Yüksek sıcaklık ve aşındırıcı ortamlar için alternatif radyant tüp seçeneği
• Benzer cihazlar arasında en düşük emisyon
• Hava ve gaz orifislerinin mükemmel ergonomisi sayesinde hava ve gaz hatlarının arzu edildiği gibi montajı, kurulumu ve ayarı
• Basitleştirilmiş ve düşük maliyetli kurulum işletme ve bakım
• LPG veya doğalgaz kullanılabilme
• Çeşitli kontrol metotlarının uygulanabilirliği
• Uzun ömür
• 86 kW’tan 715 kW’a kadar değişen kapasitelerde 1260°C’ye kadar proses sıcaklıklarında güvenle kullanım

Eclipse Combustion Inc. Firması 1908 yılından bu yana metal, tekstil, seramik, kağıt, baskı, kojenerasyon, otomotiv ve gıda sektörlerinde çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanılan sanayi tipi proses brülörleri imal eden ABD menşeeli bir firmadır. Türkiye’de Çukurova Isı Sistemleri tarafından 1999 yılında temsil edilmeye başlanan Eclipse Combustion’un birçok firmada ürünlerini görmek mümkündür.

BROŞÜR

Proses Sistemleri